Een chique diner – 15 februari

15 februari 1652, Londen, Lodewijk Huygens

Het was wel 2 uren als wij aen tafel gingen, daer hij boven aen sat en neffens hem sijn vrouw, die mede al een goude ketingh om den hals had. Doch weijnich daer na sijn dochter komende, maeckte hij haer plaets en ging ter sijden sitten; wij saten vervolgens aende selfde tafel en sijn soon onder aen. Onse knechts met sijn volck, behalven 5 of 6 die met lange swarte rocken met fluweel gevoedert op onse tafel pasten, aten inde selve sael. Het eten wierd van een voor-snijder aen stuck gesneden en van elckx een talioor random omgedeelt. De schotels waren tin, doch de talioren silver met de <…> wapen daerop; men dronck ten deelen uijt glasen die men eijste, ten deelen uijt seer groote silvere vergulde beeckers met voeten daer aen, die van boven na beneden kruijsweegs malkanderen toegebracht wierden; en so punctueelijck dat als iemand dese order maer eens miste, dadelijck van een van die tafeldienders vermaent wierd. De Lord Maijor hieten ons met so een kroes welkom, het welcke een van sijn volck luijd op riep; gelijck oock even daerna als Mijladij Maijores het selfe dede. Wij droncken wederom haer gesontheden, en sijlieden en wij alle die van de HH Ambbrs so dat de meeste part van ons volck so doende haer deel wel kregen. Als de tafel opgenomen was setten men 4 vergulde lampetten daerop, en wies sijn handen, en opgestaen sijnde namen ons afscheijt. Hij excuseerden hem seer dat het tractement, doordien wij hem so laet hadden laeten weten dat wij komen souden, so sober geweest was, dat evenwel in der daet magnificq genoech was. Wij gaven uijt de naem vande HH. Ambbrs tusschen 3 en 4 pond st. aen het huijs-gesin, gelijck de manier is.

Op 15 februari 1652 schoof Lodewijk Huygens aan bij een typisch Engels diner. Wat er op het menu stond laat de reiziger niet weten, maar tafelgebruiken en alle eerbied die daarbij hoort, beschrijft hij wel uitgebreid. Zo waren er zilveren bekers, toostten de eters op de gezondheid en werd er bij vertrek nog een kleine financiële bijdrage voor het eten gegeven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s