Gants onwetende gesellen – 25 april

25 april 1642, Orléans, Pieter de la Court

Den 25 van Orleans een cabane alleen voor ons om 9 gulden besproken hebbende, alhoewel der twee minnerbroederen in quamen daer wy op wech veel mee praeten, waren goetaerdige doch gants onwetende gesellen, vertelden ons in breet van hare penitentie en wesen ons hare koordekens die sy in de mouwe droegen, daer sy haer mede geesselen. Int afscheiden seide hy my dat het hem leet was dat hy my om de verscheidentheit van religie niet een kleen geschencken mocht doen, (ick meende dat het enige heiligdommen soude geweest syn) sy dragen altyt aen haer syde een groote paternoster met een crucifix en eenige dootshoofden als oock het beelt Maria. Het schynt soo veel als ick hebbe konnen sien, dat sy altyts een doortrapten met een slechten broeder voegen, om dit naeder te ondersoecken hebbe ick altemets den genen die der simpelst wtsag int latyn aengesproken, maer oock bevonden dat hy het niet en verstont soo dat terstont den anderen by my quam voegen om myn te antwoorden.

In april 1642 toerde Pieter de la Court door het Loiregebied. In Orléans deelde hij een slaapplek met twee franciscanen. De la Court moest even controleren of deze monniksorde inderdaad zo slecht Latijn sprak.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s